top of page
Cambridge Universitetet i England
Coaching og kommunikation
- Hvad er sammenhængen?

INTRODUKTION: Vores personlige kommunikation hænger tæt sammen med, hvem vi er som mennesker. Som leder afspejler din kommunikation både din ledelsesstil og personen bag. Derfor udgør den personlige kommunikation helt naturligt en stor del af Executive Coaching.

I dag skal du som moderne leder kunne kommunikere kompetent både internt og eksternt - verbalt såvel som nonverbalt. Du kommunikerer nemlig også igennem dine handlinger. 
Vigtigst af alt i coaching-sammenhæng er dog din indre kommunikation:

 

Hvordan kommunikerer du egentlig om dig selv? Og med dig selv?  

 

Jeg har den erfaring og de redskaber, der skal til for at hjælpe dig med at håndtere dét, der kan være svært for dig som leder og menneske. Nedenfor finder du en gennemgang af min faglige baggrund: 

Executive Coach fra Cambridge 
Jeg har efterhånden en solid erfaring med ledelsesrådgivning og coaching, og jeg er dygtig til det, fordi jeg brænder for det. Derfor har jeg taget en efteruddannelse i Executive Coaching ved University of Cambridge (UK). Det var helt afgørende for mig, at det var et anerkendt kursus i et internationalt miljø, som fokuserede målrettet på Executive Coaching - og ikke bare coaching som random begreb.  

Professionel kommunikator

Jeg er uddannet journalist og kandidat i international virksomhedskommunikation.  Jeg har en lang kommunikationskarriere bag mig, hvor jeg selv har prøvet at være på alle organisationsniveauer som hhv. kommunikationschef, -rådgiver, - konsulent og -medarbejder i både store og små organisationer - private såvel som offentlige. Jeg har dermed varetaget alle aspekter af strategisk kommunikation fra krisekommunikation til organisations- og kulturændringer. 

Strategisk rådgiver
Som tidl. bestyrelsesmedlem i bl.a. Choice Foundation og TV2 Fyn er jeg vant til strategiske overvejelser. Men mest af alt er jeg som kommunikationschef trænet med et strategisk falkeblik, og jeg er vant til at agere i et tæt samarbejde med topledelsen i de organisationer, jeg har været ansat i - senest SDU. 

 

  

Bøger om executive coaching
Uddannelse Bøger Bookshelfs

Min baggrund

bottom of page